Hard-House Archive

Techno & Hard-Techno Beats 002

Five Techno and Hard Techno beats and Drumloops to download for FREE. hardloops_drumloops_140_01 hardloops_drumloops_140_02 hardloops_drumloops_140_03 hardloops_drumloops_140_04 hardloops_drumloops_140_05

Hard-House Beats 001

Download for FREE these 5 hard-house drumloops tempo 130 bpm. hardloops_drumloops_130_01 hardloops_drumloops_130_02 hardloops_drumloops_130_03 hardloops_drumloops_130_04 hardloops_drumloops_130_05